News & Activity

ไทยเร้นท์อะคาร์ส่งมอบรถเช่าระยะยาว มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 92 คัน

 

ไทยเร้นท์อะคาร์ส่งมอบรถเช่าระยะยาว มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 92 คัน

 

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำรถเช่าระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวและรถเช่าระยะยาวเพื่อธุรกิจ นำส่งรถมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต แก่ธนาคารออมสิน ณ โชว์รูม มิตซู ออโตเวิร์ค สาขาศาลายา รวม 92 คัน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561