News & Activity

ช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี

 

ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าไทยเร้นท์อะคาร์กับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560 ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยปีนี้รัฐบาลใจดีขยายเวลาให้ช้อปปิ้งได้นานกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 วัน 

 

วิธีการในการขอใบกำกับภาษี

¤     สำหรับลูกค้าที่จองผ่าน Thai Rent A Car Contact Center 1647 และ Thairentacar.com สามารถแจ้งชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการออกใบกำกับภาษีผ่าน Booking@thairentacar.com โดยแจ้งหมายเลข booking ที่ได้รับผ่านทางอีเมลหลังทำการจองรถเช่า และสามารถขอรับใบกำกับภาษีได้ในวันคืนรถ

¤     สำหรับลูกค้าที่จองรถเช่าผ่านเคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ทุกสาขาสามารถขอรับใบกำกับภาษีได้โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการออกใบกำกับภาษีในวันรับรถและรับใบกำกับภาษีในวันคืนรถ 

¤    ใบกำกับภาษีสามารถออกย้อนหลังได้ภายในเดือนที่ทำการเช่ารถเท่านั้น เช่น เช่ารถในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จะต้องขอใบกำกับภาษีภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 

¤    ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่ใช้ GIFT CARD ได้

¤    หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Thai Rent A Car Contact Center 1647