Promotions

NOK CAR โปรโมชั่นสำหรับผู้โดยสารสายการบินนกแอร์

 

สายการบินนกแอร์ และไทยเร้นท์อะคาร์ ร่วมจัดตั้งโครงการ "นกคาร์" บริการรถเช่า เพื่ออำนวยความ สะดวกในการเดินทางอย่างครบวงจร ให้กับผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ เพียงแจ้งหมายเลขการจ